Hur fungerar en enskild näringsverksamhet?

En företagsform som finns är enskild näringsverksamhet. Där är det endast en person som är ensam ägare och ansvarar för företaget. Det är ingen direkt gräns mellan företaget och dig som har det. Ett annat namn på enskild näringsverksamhet är enskild firma.

En enskild firma är ingen juridisk person

En enskild näringsidkare är ingen juridisk person. Det som används som ditt organisationsnummer är ditt personnummer. För din del innebär det att du som är en nskild näringsidkare personligen ansvarar för företagets alla förpliktelser, exempelvis skulder och ingångna avtal. Det är du som privatperson som gör alla saker och inte företaget. Det kan vara att hyra en lokal till exempel. Detta innbär även att det är du själv som måste se till att betala företagets skulder om inte pengarna i företaget räcker till. En del av den personliga risken kan du minska genom att teckna en företagsförsäkring.

Du kan ha anställda

Även om du har enskild firma så kan du ha anställda om du vill. Första gången du anställer någon så måste du registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket. Du behöver inte ha en revisor som enskild näringsidkare, men det är ett måste att bokföra alla ekonomiska transaktioner i företaget. Det går bra att ha flera verksamheter i en enskild näringsverksamhet. Du bokför de olika verksamheterna tillsammans och betalar skatt för dem tillsammans.

Enskild näringsverksamhet kan drivas av makar tillsammans

Ett par som bor samman eller är gifta kan driva en nskild näringsverksamhet tillsammans. Det räcker med att en av er registrerar sig för F-skatt och moms för att sedan sköta den gemensamma redovisningen. Det som den andra parten bara behöver göra är att redovisa sin egen andel av inkomsten och det i sin egen inkkomstdeklaration.

Om det är så att er versamhet kräver särskild kompetens eller erfarenhet som bara en av er har betraktas den andra maken som medhjälpare. Den medhjälpande makens ersättning ska vara marknadsmässig. Endast den företagsledande maken kan bli godkänd för F-skatt.

17 Jun 2021