Att börsnotera ett företag

Funderar du på att börsnotera ditt företag? Att börsnotera är det samma som att göra ditt bolag offentligt och det geom att notera det på börsen. Om ett företag börsnoteras så heter det att han gör en IPO. Det står för Initial Public Offering. När en börsnotering sker så innebär det även att bolagets aktier, de blir tillgängliga att handla med. Det för både andra företgag och privatpersoner.

Det innebär att allmänheten då har en möjlighet att köpa och sälja aktier i ditt företag. Den marknadsplats du valt för noteringen är även där köp och försäljning ser. I Sverige är det oftast  Stockholmsbörsen (Nasdaq Stockholm). 

Skälen till att vilja börsnoteras kan vara olika. Det kan vara att befintliga ägare vill sälja av delar av sitt aktieinnehav eller att man vill komma åt en nyemission för att få kapital till förvärv eller andra investeringar. 

Hur börsnoterar man ett bolag?

Det är ingen direkt enkel process att börsnotera sitt företag. Så är det något du funderar på, då bör du först planera samt göra en god analys över det hela. Det tar både tid, pengar och arbete att börsnoteras. Det är svårt att göra på egen hand och det krävs ofta att man kopplar in jurister, mäklare och revisorer. 

Jurister behöver du så att de kan ta hand om den juridiska processen med genomgång av legala handlingar, tillgångar, skulder, ägarförhållanden, avtal, organisation och så vidare. En revisor är bra ör att upprätta nödvändiga policys. Mäklare behövs för att värdera  aktien, rådgivning och prissättning.

Vanliga skäl till att börsnotera företag

Det finns som sagt flera olika skäl till att ett företag vill börsnotera sig. Ett skäl kan vara det att man helt enkelt vill få in kapital i företaget. Får man in nytt kapital på detta sätt är det enklare att växa sig större,förvärva andra verksamheter samt ge befintliga ägare en chans att sälja aktier och på så sätt få loss likvider. 

En annan anledning kan vara att man vill skapa en ägarspridning. Eftersom att en börsnotering gör att alla kan köpa- och sälja aktier i bolaget får man en bra ägarspridning och företaget kan gå från ett fåtal aktieägare till många aktieägare.

En börsnotering kan även göra att man får förbättrade chanser för företaget att få banklån. Dels då företaget är ett publikt bolag men även för att man klarat av processen med alla hårda krav om information som en börsnotering föregås av.

9 Mar 2021