Näringsnytt

I Sverige har vi en hel del företag. De flesta företagen i Sverige är små, men det finns även en del stora. Bland svenska företag är det runt 0,1 procent av alla företag har fler än 250 anställda. Men de riktigt stora svenska företag som finns har ofta en betydande verksamhet utomlands.

Bland de största företaget i Sverige, efter antal anställda finns Volvo Car Ab, PostNord AB, Scania AB, Saab AB, ICA Gruppen AB och Hennes & Mauritz AB, bara för att nämna några. 

Under 2019 fanns det kring 1 000 000 svenska företag. Att sätta en exakt siffra på hur många företag som finns i det svenska näringslivet är inte alltid helt lätt. Mycket handlar om vad man räknar som ett företag.

I denna blogg är det inte endast de stora företagen som det är fokus på, utan även de små. Detta är helt enkelt en blogg som tar upp intressanta nyheter kring alla typer av svenska företag. 

 

Att börsnotera ett företag

9 mar 2021

Funderar du på att börsnotera ditt företag? Att börsnotera är det samma som att göra ditt bolag offentligt och det geom att notera det på börsen. Om ett företag börsnoteras så heter det att han gör en IPO. Det står för Initial Public Offering. När en börsnotering sker så innebär det även att bolagets aktier, de blir tillgängliga att handla med. Det för både andra företgag och privatpersoner.

Det innebär att allmänheten då har en möjlighet att köpa och sälja aktier i ditt företag. Den marknadsplats du valt för noteringen är även där köp och försäljning ser. I Sverige är det oftast  Stockholmsbörsen (Nasdaq Stockholm). 

Skälen till att vilja börsnoteras kan vara olika. Det kan vara att befintliga ägare vill sälja av delar av sitt aktieinnehav eller att man vill komma åt en nyemission för att få kapital till förvärv eller andra investeringar. 

Hur börsnoterar man ett bolag?

Det är ingen direkt enkel process att börsnotera sitt företag. Så är det något du funderar på, då bör du först planera samt göra en god analys över det hela. Det tar både tid, pengar och arbete att börsnoteras. Det är svårt att göra på egen hand och det krävs ofta att man kopplar in jurister, mäklare och revisorer. 

Jurister behöver du så att de kan ta hand om den juridiska processen med genomgång av legala handlingar, tillgångar, skulder, ägarförhållanden, avtal, organisation och så vidare. En revisor är bra ör att upprätta nödvändiga policys. Mäklare behövs för att värdera  aktien, rådgivning och prissättning.

Vanliga skäl till att börsnotera företag

Det finns som sagt flera olika skäl till att ett företag vill börsnotera sig. Ett skäl kan vara det att man helt enkelt vill få in kapital i företaget. Får man in nytt kapital på detta sätt är det enklare att växa sig större,förvärva andra verksamheter samt ge befintliga ägare en chans att sälja aktier och på så sätt få loss likvider. 

En annan anledning kan vara att man vill skapa en ägarspridning. Eftersom att en börsnotering gör att alla kan köpa- och sälja aktier i bolaget får man en bra ägarspridning och företaget kan gå från ett fåtal aktieägare till många aktieägare.

En börsnotering kan även göra att man får förbättrade chanser för företaget att få banklån. Dels då företaget är ett publikt bolag men även för att man klarat av processen med alla hårda krav om information som en börsnotering föregås av.

Hur fungerar ett aktiebolag?

27 feb 2021

Aktiebolag innebär ett företag där delägarna, som är detsamma som aktieägare oftast inte har ett personligt ansvar för företagets skulder. För att kunna starta ett aktiebolag så krävs det att man lägger en så kallad kapitalinsats. Denna summa är 25 000 kronor och benämns som aktiekapital. Aktiekapitalet motsvarar de aktier som aktieägarna har som bevis för att de äger bolaget. Det kan vara kontanter eller egendom som är till nytta för själva verksamheten. Det ska vara en revisor som värderar egendomen så att den går att använda som ett aktiekkapilta. 

Styrelse, vd och revisor

Ett aktiebolag måste ha en styrelse med minst en styrelseledamot och en styrelsesuppleant i styrelsen. Om styrelsen har färre än tre styrelseledamöter ska det finnas minst en styrelsesuppleant. Det är bra att välja personer som har erfarenhet, kunskaper och bra affärskontakter att sitta i denna styrelse.

Ett privat aktiebolag kan ha en VD, alltså en verkställande direktör, men det är inte ett måste.  Publika aktiebolag måste ha en vd. Om bolaget ska ha en vd tillsätts den av styrelsen.

Det måste även finnas en revisor som är den som granskar aktiebolagets årsredovisning samt styrelsens och vd:s förvaltning av aktiebolaget. Är det ett litet aktiebolag så behövs det inten revisor. De aktiebolag som har revisor ska lämna in en revisionsberättelse tillsammans med årsredovisningen.

Om det är ett större aktiebolag så ska det finnas arbetstagarrepresentanter i styrelsen. Det gäller bland annat företag som har mer än 25 anställda. Det är facket som utser arbetstagarrepresentanter.

Alla former av aktiebolag ska hålla bolagsstämma varje år. Under denna bolagsstäkmma så beslutas bland annat om årsredovisningen och hur företagets vinst eller förlust ska disponeras. Aktieägarna kan påverka aktiebolaget på bolagsstämman, där de väljer bolagets styrelse och eventuellt revisor samt drar upp riktlinjerna för verksamheten.

Starta eget företag

26 jan 2021

Även om denna sida ska handla mest om företag i Sverige idag, så tänker ví att det även kan vara bra att ha tips och råd för dig som vill bli egen företagare. Att starta företag är något många tror är svårt och krångligt, men så är det inte. Det gäller bara att läsa på lite och vara väl förberedd. Det finns många bra sidor på internet som vänder sig till dig som vill starta eget företag eller som redan har startat ett. 

Du bör ha en bra affärsidé till att starta med samt fundera på saker som investering, budget, affärsplan, marknadsplan samt bokföring och redovisning.

Vilken form av företag ska du satsa på? 

Man kan idag starta ett företag i olika former. De former som finns är enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag. Om du är ensam så är det enskild firma som du ska satsa på.

Om ni är två eller fler så kan ni satsa på att antingen starta ett handelsbolag eller att aktiebolag.

Ett aktiebolag behandlas som en egen fysisk person kan man säga och ger den största ekonomiska tryggheten för ett företag. Ofta så riskerar man bara det insatta kapitalet som krävs när ett aktiebolag startas.